Mediation

Alles wat u wilt weten over mediation
YUJ verbindt

Mediation

 • Mensen die een conflict met elkaar hebben, kunnen met elkaar in gesprek gaan onder begeleiding van een mediator.
 • Vooraf wordt afgesproken dat de gesprekken vertrouwelijk zijn. Ieder kan vrijuit praten en voorstellen doen. Slaagt de mediation niet, dan mag de verkregen informatie niet in een procedure worden ingebracht.
 • Bij mediation gaan de partijen zelf op zoek naar een oplossing voor het conflict.
 • De acceptatie van die oplossing is dan ook veel groter dan een uitspraak van de rechter.

Mediation proces

Een mediationgesprek verloopt via een structuur, een vast patroon dat de mediator goed bewaakt.

Voordat er gestart kan worden met de mediation moet de mediationovereenkomst door alle deelnemers ondertekend worden. Hierin wordt onder andere geheimhouding afgesproken. Dit zorgt ervoor dat mediation vertrouwelijk is en dat partijen vrij uit kunnen praten. Dat wat gezegd is tijdens mediation mag immers niet ingebracht worden in een eventuele procedure.

De mediator heeft vooraf vrijwel geen informatie over het conflict. Dit maakt dat hij/zij zonder vooroordeel en voorkennis met de deelnemers aan het mediationproces in gesprek gaat en kan onderzoeken wat er werkelijk speelt.

Als duidelijk is waar het conflict precies om draait en als voor iedereen helder is geworden welke belangen er bij elk van de deelnemers spelen, begeleidt de mediator hen bij het zoeken naar een oplossing die voor allen aanvaardbaar is. De mediator stimuleert cliënten daarbij in het bedenken van zo veel mogelijk alternatieven.

Is die oplossing eenmaal gevonden, dan wordt schriftelijk vastgelegd hoe cliënten hun geschil zullen oplossen. Die afspraken worden vervolgens vastgelegd in een (vaststellings-)overeenkomst, die door cliënten wordt ondertekend. Deze overeenkomst is juridisch bindend, cliënten zijn hieraan gebonden en kan afgedwongen worden bij de rechter.

by Joep Siermann Fotografie
YUJ verbindt

Soorten mediation

Zoveel mensen, zoveel soorten situaties, zoveel soorten mediation. In grote lijnen kan mediation betrekking hebben op conflicten binnen de volgende relaties:

 • persoonlijke
 • werk
 • familie
 • buren
 • zakelijke
 • binnen organisaties/bedrijven
 • overheid

Een mediation kan zich ook afspelen tussen meerdere mensen, denk hierbij bijvoorbeeld aan een conflict tussen verschillende teams binnen een organisatie of de verdeling van een erfenis onder meerdere erfgenamen.