Kosten en opbrengsten

What’s in it for you?
YUJ verbindt

Opbrengsten

  • Jullie krijgen ieder de tijd en ruimte om jouw eigen verhaal te vertellen.
  • Iedereen aan tafel heeft een inspanningsverplichting – zowel jullie, als eventuele adviseurs, als ik.
  • Doordat mediation vertrouwelijk is kan iedereen vrijuit praten en voorstellen doen voor een mogelijke oplossing.
  • Je bedenkt samen met de ander een voor jullie beiden acceptabele oplossing.
  • De mediation procedure is vele malen sneller dan de gang naar de rechter!
  • Jullie kiezen zelf voor de uitkomst van de mediation, in plaats van iemand anders, zoals een rechter bijvoorbeeld.
  • De uitkomst van mediation is veel duurzamer.
  • Het slagingspercentage bij gecertificeerde mediators ligt op 90%!
YUJ verbindt

Kosten

De kosten voor mediation zijn €165,- per uur exclusief BTW. Dit is vele malen goedkoper dan een procedure bij de rechtbank.

Omdat ik zo oordeelvrij mogelijk de mediation in wil, bestudeer ik geen dossiers van tevoren. De meest noodzakelijke gegevens zal ik bij jullie vragen voorafgaand aan het mediationtraject.

Na elke mediationsessie maak ik een kort verslag en als de mediation is geslaagd zal ik de gemaakte (deel)afspraken vastleggen in een vaststellingsovereenkomst.

Gemiddeld bestaat een mediationtraject uit drie sessies van ieder twee uur.

Over de verdeling van de kosten tussen partijen worden vooraf afspraken gemaakt. Deze afspraken worden vastgelegd in de mediationovereenkomst.

In bepaalde situaties (bijvoorbeeld bij een echtscheiding) vergoeden rechtsbijstandsverzekeringen geheel of gedeeltelijk de kosten van mediation. Het kan zinvol zijn om uw rechtsbijstandsvoorwaarden hierop te controleren.